BIA HR Survey

Следните въпросници са налични:
  • Няма налични проучвания
Моля свържете се с Georgi Panayotov ( admin@bia-bg.com ) за допълнително съдействие.


The Online Survey Tool - Free & Open Source